Arkiv

230428

Fakturering.

Utskick av fakturor på båtplats och medlemsavgift är på gång!

Medlemsavgiften är från och med detta år 500 kr enligt beslut vid årsmötet!


Kalendarium -23

OKTOBER
21, lördag: WBS 60-årsfest
22, söndag: Båtupptagning 2


Protokoll och övrig info från årsmötet.
Se här

Hamnträffar.

Motorhistoriska klubben i Skåne anordnar i år hamnträffar på hamnplan.
Följande dagar gäller, kl 16-20:
3 maj
7 juni
5 juli
2 augusti
6 september
Alltid första onsdagen varje månad.

Sjösättning.
Årets sjösättningsdagar är söndagen den 30:e april och lördagen 13:e maj!

Läs mer här och gör anmälan

Hamnträffar.

Motorhistoriska klubben i Skåne anordnar i år hamnträffar på hamnplan.
Följande dagar gäller, kl 16-20:
3 maj
7 juni
5 juli
2 augusti
6 september
Alltid första onsdagen varje månad.

Fakturering.

Utskick av fakturor på båtplats och medlemsavgift kommer att göras under april månad!

Medlemsavgiften är från och med detta år 500 kr enligt beslut vid årsmötet!

NYTT MASTSKJUL.
Notera följande datum:
17 maj; mastcontainern skall vara helt tömd och de master och annat som ligger på utsidan av containern skall vara borta.
18 maj
; arbetet startar med ett nytt mastskjul!  Arbetet inleds med rivning och bortforsling av den befintliga mastcontainern.

Frågor rörande saknade bryggförtöjningar.

Det handlar om att förtöjningar på bryggor och pålar ska tas bort under vintern. Detta har det varit lite si och så med under säsongerna. En del av dessa finns nu på Hamnkontoret.

I Hamnordning för Vikens hamn framgår det tydligt att alla förliga förtöjningar, akterförtöjningar och fånglinor, skall senast två veckor efter sista båtupptagningen vara helt borttagna av platsinnehavaren. Detta för att underlätta för Hamnföreningens underhålls- och rengöringsarbete med bryggorna samt även ur säkerhetssynpunkt. De förtöjningar som lämnats kvar efter två veckor tas bort av Hamnföreningen. Ev. fast rostade schacklar och kättingar, som inte går att öppna, blir då öppnade på snabbast, lämpligaste vis.
Linor och tillhörande utrustning förvaras under begränsad tid på Hamnkontoret.

Ni är välkomna att vända er till Hamnpersonalen om ni har några frågor!
Tel 070 5374545

Hamnträff i Viken idag, onsdagen den 21 augusti.
Motorhistoriska klubben i Skåne har hamnträff i Viken från kl 17.

Hamnen en härlig sommarlördag den 3 augusti.

SM i segling för klassen Fareast 28R
kommer att gå av stapeln den 15-18 augusti utanför Viken med Wikens Båtselskap som värd och arrangör.
Se programmet här från WBS:s hemsida

Hamnen, måndagen den 12 augusti.
Hamnen lördag kväll, den 3 augusti.
Härunder 6 bilder från Vikenfesten den 27 juli 2019.
Hamnen, en härlig sommarlördag, den 3 auguati.
En härig sommarlördag den 3 augusti.
Nytt mastskjul.
Under innevarande sommar skulle det gamla mastskjulet tagits bort och blivit ersatt av ett nytt!
Nu blir det inte så, utan det hela kommer att flyttas fram ett år!
Anledningen till förseningen är att den mobiltelestation som är installerad i det befintliga skjulet måste ersättas med en ny station och att leveranstiden av denna krockar med tillgänglig byggtid av nytt skjul (juni-augusti).

Badtemperaturen i Vikens hamn.
Höganäs energi visar på sin hemsida bad- och lufttemperatur på några olika ställen i Kullabygden.
se här

Uppdaterade listor:
båtplatslista, kölista, byteslista och förturslista är nu uppdaterade.
se här
 

Senaste nytt om och kring hamnen:


Vikenfesten 2019, den 27 och 28 juli (lördag och söndag)
På lördagen den 27:e är det hamnfest och på söndagen den 28:e är det kulturhistorisk dag.

Detta händer inom kort:

Ny flytbrygga kom på plats den 30 juni 2019.
Optimister i hamnen, här från den 11 juli!

Detta händer inom kort:Hamnträff i Viken, onsdagen den 24 juli
Motorhistoriska klubben i Skåne har under sommaren hamnträffar i Viken.
Nästa träff äger rum onsdagen den 24 juli efter kl 17.

Vikenfesten 2019, den 27 och 28 juli (lördag och söndag)
På lördagen den 27:e är det hamnfest och på söndagen den 28:e är det kulturhistorisk dag.

LIte disigt på förmiddagen den 20 juli!
Hamnen, tidig måndagsmorgon, den 15 juli!
Vikenfesten 2019
äger rum lördagen den 27 och söndagen den 28 juli.
På lördagen är det hamnfest och på söndagen är det kulturhistorisk dag.

Uppdaterade listor:
båtplatslista, kölista, byteslista och förturslista nu uppdaterade
se härMotorhistoriska klubben i Skåne har hamnträffar i Viken
Nästa träff äger rum onsdagen den 24 juli efter kl 17.

Nytt mastskjul
Under innevarande sommar skulle det gamla mastskjulet tagits bort och blivit ersatt av ett nytt!
På grund av olika omständigheter blir det nu inte så, utan det hela kommer att flyttas fram ett år, till sommaren 2020!
....och här är det inte så mycket kvar, tills bryggan är helt klar!
Det gäller att balansera rätt med noggrann övervakning!