Hamnföreningen

Allmänt

Vikens Hamnförening (VHF) är en ideell förening och har som ändamål att utveckla Vikens Hamn och båtturismen i Viken. VHF skall svara för drift och underhåll av hamnen, Gräsa brygga och övriga anläggningar tillhörande arrendearealen.
VHF förvaltar och administrerar Vikens hamn under ett arrendeavtal med Höganäs kommun.
VHF äger rätt att utfärda regler för verksamheten och uppbära avgifter för utförda tjänster och nyttjande av anläggningarna. Av Vikens Hamnförening utsedd hamnmästare svarar för att hamnordningen följs och hamnmästaren har rätt att vidta lämpliga åtgärder om så icke sker.
Medlemmar
Medlemmar är de som har fast båtplats i Vikens hamn eller som står på hamnens kö- och byteslistor, samt har erlagt medlemsavgift.

Hamnmästaren

Telefon:
+46 704 488591

Styrelsen 2023

Stadgar

VHF:s stadgar:

Hamnordning

Här finns hamnordningen med regler och avgifter för Vikens Hamnförening.

Årsmöte 2024

Årsmötet hölls den 17 mars kl 14 på Kajutan (WBS)

Närvarolista och kallelse bilaga 1 o 2
Verksamhetsberättelse och årsredovisning bilaga 3 o 4
Revisionsberättelse, budget, avgifter, styrelse bilaga 5-8