Hamnföreningen

Allmänt

Vikens Hamnförening (VHF) är en ideell förening och har som ändamål att utveckla Vikens Hamn och båtturismen i Viken. VHF skall svara för drift och underhåll av hamnen, Gräsa brygga och övriga anläggningar tillhörande arrendearealen.
VHF förvaltar och administrerar Vikens hamn under ett arrendeavtal med Höganäs kommun.
VHF äger rätt att utfärda regler för verksamheten och uppbära avgifter för utförda tjänster och nyttjande av anläggningarna. Av Vikens Hamnförening utsedd hamnmästare svarar för att hamnordningen följs och hamnmästaren har rätt att vidta lämpliga åtgärder om så icke sker.
Medlemmar
Medlemmar är de som har fast båtplats i Vikens hamn eller som står på hamnens kö- och byteslistor, samt har erlagt medlemsavgift.

Hamnkaptenen

Telefon:
+46 704 488591

Styrelsen 2020


Ordförande:
Anders Larsson

Vice ordförande/ledamot:
Fredrik Jönsson
Sekreterare/ledamot:
Stefan Edefell

Kassör/ledamot:
Håkan Sehlin

Ansv. teknik, ledamot:
Michael Hammerö
Teknik/ledamot:
Johan Jönsson
Teknik/ledamot:
Magnus Nilsson

Suppleant:
Curt Levin
Suppleant:
Patrik Björklund

Stadgar

VHF:s stadgar:

Hamnordning

Här finns hamnordningen med regler och avgifter för Vikens Hamnförening.

Årsmöte 2021

Årsmötet hölls den 26 september kl 15 på Kajutan (WBS).

  Kallelse Årsmötet

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2020