Hamnföreningen

Allmänt

Vikens Hamnförening (VHF) är en ideell förening och har som ändamål att utveckla Vikens Hamn och båtturismen i Viken. VHF skall svara för drift och underhåll av hamnen, Gräsa brygga och övriga anläggningar tillhörande arrendearealen.
VHF förvaltar och administrerar Vikens hamn under ett arrendeavtal med Höganäs kommun.
VHF äger rätt att utfärda regler för verksamheten och uppbära avgifter för utförda tjänster och nyttjande av anläggningarna. Av Vikens Hamnförening utsedd hamnmästare svarar för att hamnordningen följs och hamnmästaren har rätt att vidta lämpliga åtgärder om så icke sker.
Medlemmar
Medlemmar är de som har fast båtplats i Vikens hamn eller som står på hamnens kö- och byteslistor, samt har erlagt medlemsavgift.

Hamnkaptenen

Telefon:
+46 704 488591

Styrelsen 2021


Ordförande:
Anders Larsson

Ledamot:
Fredrik Jönsson
Ledamot:
Magnus Nilsson

Ledamot:
Michael Hammerö

Ledamot:
Johan Jönsson
Ledamot:
Håkan Sehlin
Ledamot:
Stefan Nilgert

Suppleant:
Curt Levin
Suppleant:
Stefan Edefell

Stadgar

VHF:s stadgar:

Hamnordning

Här finns hamnordningen med regler och avgifter för Vikens Hamnförening.

Årsmöte 2022

Årsmötet hölls den 13 mars kl 14 på Kajutan (WBS).

  Kallelse
Verksamhetsberättelse
Avgiftsändringar, Hamnordning

Protokoll