Båtupptagning

Båtupptagningsdagar för 2019

söndagarna den 13 och 27 oktober.
Turordningslistor:

Notera följande datum: (gällde för 2019)

Båtupptagning 1, den 13 oktober:
6 okt:

Anmälan gällande båtupptagning 1 ska vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum.
Använd gärna formuläret på denna sidan.
9 okt:
Turordninglistan för båtupptagning 1 ska vara klar och publicerad på vår hemsida och informationstavlan vid servicehuset.
13 oktober:
Båtupptagning 1 med start kl 08:00
Båtupptagning 2, den 27 oktober:
20 okt:
Anmälan gällande båtupptagning 2 ska vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum.
Använd gärna formuläret på denna sidan.
23 okt:
Turordninglistan för båtupptagning 2 ska vara klar och publicerad på vår hemsida och informationstavlan vid servicehuset.
27 okt:
Båtupptagning 2 med start kl. 08:00
OBS!
Endast båtägare med fast sommarplats och som tidigare legat vinterupplagda kommer att beredas plats.
Mastskjulet.
Under innevarande sommar skulle det gamla mastskjulet tagits bort och blivit ersatt av ett nytt!
Nu blir det inte så, utan det hela kommer att flyttas fram ett år, till 2020.
Anmälan båtupptagning
Kom ihåg att
 • vara i god tid aktuell dag
 • du ska ha giltlig försäkring
 • det skall finnas två personer per båt
 • vara på plats för båtupptagning så fort som möjligt efter att föregående båt är uppe
 • du ansvarar för att slingen läggs rätt
 • båten skall placeras enligt hamnmästarens anvisningar
 • vagga och mast skall märkas med namn, e-postadress och telefonnummer
 • gasflaskor skall tas ur båten och förvaras utanför hamnområdet
 • förtöjningsgods och andra linor skall demonteras från din sommarplats.
 • stegar som är monterade på västra kajen ska demonteras och omhändertas.
 • mast får efter avtal med hamnmästaren förvaras i förrådet under vinterperioden från några veckor före upptagning till några veckor efter sjösättning (15/9 – 15/5).
 • mast skall, i änden mot dörren i mastskjulet, förses med tydlig bricka med namn, telefonnummer och e-postadress.