Båtupptagning

Båtupptagningsdagar för 2020:

18 oktober och 8 november, båda söndagar.

Båtupptagning sker i hamnföreningens regi.


Notera följande datum:

Båtupptagning 1, den 18 oktober:
11 okt:

Anmälan gällande båtupptagning 1 ska vara hamnföreningen tillhanda senast detta datum.
Använd gärna formuläret på denna sidan.
14 okt:
Turordninglistan för båtupptagning 1 ska vara klar och publicerad på vår hemsida och informationstavlan vid servicehuset.
18 oktober:
Båtupptagning 1 med start kl 08:00
Båtupptagning 2, den 8 november:
1 nov:
Anmälan gällande båtupptagning 2 ska vara hamnföreningen tillhanda senast detta datum.
Använd gärna formuläret på denna sidan.
4 nov:
Turordninglistan för båtupptagning 2 ska vara klar och publicerad på vår hemsida och informationstavlan vid servicehuset.
8 nov:
Båtupptagning 2 med start kl. 08:00
OBS!
Endast båtägare med fast sommarplats och som tidigare legat vinterupplagda kommer att beredas plats.
Nytt mastförråd håller på att växa fram och mer information hur det ska användas kommer senare.
Anmälan båtupptagning

Turordningslistor för 2019:

Kom ihåg att
 • vara i god tid aktuell dag
 • du ska ha giltlig försäkring
 • det skall finnas två personer per båt
 • vara på plats för båtupptagning så fort som möjligt efter att föregående båt är uppe
 • du ansvarar för att slingen läggs rätt
 • båten skall placeras enligt hamnmästarens anvisningar
 • vagga och mast skall märkas med namn, e-postadress och telefonnummer
 • gasflaskor skall tas ur båten och förvaras utanför hamnområdet
 • förtöjningsgods och andra linor skall demonteras från din sommarplats.
 • stegar som är monterade på västra kajen ska demonteras och omhändertas.
 • mast får efter avtal med hamnmästaren förvaras i förrådet under vinterperioden från några veckor före upptagning till några veckor efter sjösättning (15/9 – 15/5).
 • mast skall, i änden mot dörren i mastförrådet, förses med tydlig bricka med namn, telefonnummer och e-postadress.