Båtupptagning

Båtupptagningsdagar 2023:

8 oktober och 22 oktober, båda söndagar.

Båtupptagning 1, den 8 oktober:
1 okt:

Anmälan gällande båtupptagning 1 ska vara hamnföreningen tillhanda senast detta datum.
Använd gärna formuläret på denna sidan.
4 okt:
Turordninglistan för båtupptagning 1 ska vara klar och publicerad på vår hemsida och informationstavlan vid servicehuset.
8 oktober:
Båtupptagning 1 med start kl 08:00


Båtupptagning 2, den 22 oktober:
15 okt:
Anmälan gällande båtupptagning 2 ska vara hamnföreningen tillhanda senast detta datum.
Använd gärna formuläret på denna sidan.
18 okt:
Turordninglistan för båtupptagning 2 ska vara klar och publicerad på vår hemsida och informationstavlan vid servicehuset.
22 okt:
Båtupptagning 2 med start kl. 08:00


OBS!
Båtupptagning sker i hamnföreningens regi.
Endast båtägare med fast sommarplats och som tidigare legat vinterupplagda kommer att beredas plats.
Anmälan båtupptagning
Kom ihåg att
 • vara i god tid aktuell dag
 • du ska ha giltlig försäkring
 • det skall finnas två personer per båt
 • vara på plats för båtupptagning så fort som möjligt efter att föregående båt är uppe
 • du ansvarar för att slingen läggs rätt
 • båten skall placeras enligt hamnföreningens anvisningar
 • vagga och mast skall märkas med namn, e-postadress och telefonnummer
 • gasflaskor skall tas ur båten och förvaras utanför hamnområdet
 • förtöjningsgods och andra linor skall demonteras från din sommarplats.
 • stegar som är monterade på västra kajen ska demonteras och omhändertas.
 • mast får efter avtal med hamnföreningen förvaras i förrådet under vinterperioden från några veckor före upptagning till några veckor efter sjösättning (15/9 – 15/5).
 • mast skall, i änden mot dörren i mastförrådet, förses med tydlig bricka med namn, telefonnummer och e-postadress.