Gästhamn

Hamnkontoret

Vikens hamnkontor ligger i gamla lotshuset.
Hamnkontoret är mestadels obemannat, nu när det finns betalstation.

På bilden ser man från vänster:
hamnkontoret, galleri hamnen, sjöfartsmuseet

Hamnavgift och service för alla gästande båtar


För gästbåtar oberoende av båtens längd och bredd gäller följande avgifter per natt :

200 SEK
Betalstation finns vid servicehuset (toaletter/dusch/tvätt).
Servicehuset med betalstation finns vid slipen.

Vikens hamn tillämpar  Röd  / Grön  skyltning.

Hamnens storlek gör att vi avråder båtar större än 12x4x2 meter att i annat än nödfall angöra hamnen.

Avgiften inkluderar

  • el & vatten
  • tillgång till toaletter & duschar
  • tvätt- och torkmöjligheter
  • trådlöst internet, kod erhålles via betalautomat
  • miljöstation
  • möjlighet till tömning, septitank
Hjärtstartare finns på restaurang Hamnplan 9
Handikapptoalett finns intill sjöfartsmuseet.