Gästhamn

Hamnkontoret

Vikens hamnkontor ligger i gamla lotshuset.

Hamnkontoret är mestadels obemannat, det finns betalstation.

Mer information om hamnen, hamnmästare etc  se här

På övre bilden av 3, från vänster;
Hamnkontoret, Galleri Viken, Sjöfartsmuseet

På mellanbilden; restaurang Hamnplan 9.

På undre bilden; Servicehuset.


Hjärtstartare finns på restaurang Hamnplan9
Handikapptoalett finns intill sjöfartsmuseet.

Hamnavgift och service för alla gästande båtar

Avgifter för gästbåtar:

upp till 3 meter: 200 kr

mellan 3 och 3,5 meter: 275 kr

mellan 3,5 och 4 meter: 350 kr

över 4 meter: 400 kr


Betalstation finns vid servicehuset (toaletter/dusch/tvätt).
Servicehuset med betalstation finns vid slipen.

Vikens hamn tillämpar  Röd  / Grön  skyltning.

Hamnens storlek gör att vi avråder båtar större än 12x4x2 meter att i annat än nödfall angöra hamnen.

Ställplatser för husbilar

Det finns sommartid 7 st ställplatser för husbilar vid bilparkeringen på grusplan intill hamnen.

Det kostar 300 kr per dygn och man betalar i biljettautomat vid servicehuset.

Avgiften för gästbåtar och husbilar inkluderar

  • el & vatten
  • tillgång till toaletter & duschar
  • tvätt- och torkmöjligheter
  • trådlöst internet, kod erhålles via betalautomat
  • miljöstation
  • möjlighet till tömning, septitank