Gästhamn

Hamnkontoret

Vikens hamnkontor ligger i gamla lotshuset.
Hamnkontoret är mestadels obemannat, nu när det finns betalstation.

Mer information om hamnen, hamnkapten etc  se här

På bilden ser man från vänster:
hamnkontoret, galleri viken, sjöfartsmuseet

Hamnavgift och service för alla gästande båtar


Avgifter för gästbåtar:

upp till 3 meter: 200 kr

mellan 3 och 3,5 meter: 275 kr

mellan 3,5 och 4 meter: 350 kr

över 4 meter: 400 kr


Betalstation finns vid servicehuset (toaletter/dusch/tvätt).
Servicehuset med betalstation finns vid slipen.

Vikens hamn tillämpar  Röd  / Grön  skyltning.

Hamnens storlek gör att vi avråder båtar större än 12x4x2 meter att i annat än nödfall angöra hamnen.

Avgiften inkluderar

  • el & vatten
  • tillgång till toaletter & duschar
  • tvätt- och torkmöjligheter
  • trådlöst internet, kod erhålles via betalautomat
  • miljöstation
  • möjlighet till tömning, septitank
Hjärtstartare finns på restaurang Hamnplan 9
Handikapptoalett finns intill sjöfartsmuseet.