Sjösättning

Notera följande datum för år 2020

när det gäller mastskjulet och sjösättning.

Söndagen den 26 april; första sjösättningen äger rum från kl. 8.
Söndagen den 10 maj; andra sjösättningen äger rum från kl. 8.
Söndagen den 17 maj; mastcontainern skall vara helt tömd och de master och annat som ligger på utsidan av containern skall vara borta.
Måndagen den 18 maj
; arbetet startar med ett nytt mastskjul!  Arbetet inleds med rivning och bortforsling av den befintliga mastcontainern.

Sjösättning sker i hamnföreningens regi.

Söndagarna den 13 och 27 oktober var sjösättningsdagar för 2019.

Turordningslistor presenteras på servicehusets anslagstavla och här på hemsidan.

Turordningslistor 2019:


Notera följande datum: (gäller för 2020)
18 april: Anmälan gällande sjösättning 1 skall vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum.
22 april: Turordningslistan för sjösättning 1 skall vara klar och distribuerad.
26 april: Sjösättning 1. Start kl.08:00
2 Maj: Anmälan gällande sjöstättning 2 skall vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum
6 maj:
 Turordningslistan för sjösättning 2 ska vara klar och distribuerad.
10 maj:
 Sjösättning 2. Start kl. 08:00
17 maj: Master o dyl ska vara ute ur mastförrådet

Kom ihåg att:

  • vara väl förberedd och vara i god tid aktuell dag
  • du ska ha giltlig försäkring
  • det skall finnas 2 personer per båt
  • se till så att båten är borta innan nästa båt ska i sjön
  • båtställningar ska forslas bort med det snaraste
  • det serveras ärtsoppa!!?? med tillbehör till självkostnadspris
Anmälan sjösättning