Sjösättning
Sjösättningsdagar för 2022 var 24 april och 8 maj


Sjösättning sker i hamnföreningens regi.

Följande datum gällde för år 2022:


16 april: Anmälan gällande sjösättning 1 skall vara hamnföreningen tillhanda senast detta datum.
Använd gärna formuläret nedan!
20 april: Turordningslistan för sjösättning 1 skall vara klar och distribuerad.
24 april: Sjösättning 1. Start kl.08:00.
30 april: Anmälan gällande sjösättning 2 skall vara hamnföreningen tillhanda senast detta datum.
Använd gärna formuläret nedan!
4 maj: Turordningslistan för sjösättning 2 ska vara klar och distribuerad.
8 maj: andra sjösättningen äger rum från kl. 8.

Anmälan sjösättning

Kom ihåg att:

  • vara väl förberedd och vara i god tid aktuell dag
  • du ska ha giltlig försäkring
  • det skall finnas 2 personer per båt
  • se till så att båten är borta innan nästa båt ska i sjön
  • båtställningar ska forslas bort med det snaraste
  • det serveras ärtsoppa!!?? med tillbehör till självkostnadspris