Sjösättning
Bland den första gruppen att sjösätta, från den 26 april.
Det gäller att parera andra båtar!!

Sjösättning sker i hamnföreningens regi.

Följande datum gällde för år 2020


18 april: Anmälan gällande sjösättning 1 skall vara hamnföreningen tillhanda senast detta datum.
Använd gärna formuläret nedan!
22 april: Turordningslistan för sjösättning 1 skall vara klar och distribuerad.
26 april: Sjösättning 1. Start kl.08:00.
2 Maj: Anmälan gällande sjösättning 2 skall vara hamnföreningen tillhanda senast detta datum.
Använd gärna formuläret nedan!
6 maj: Turordningslistan för sjösättning 2 ska vara klar och distribuerad.
10 maj; andra sjösättningen äger rum från kl. 8.

Kom ihåg att:

  • vara väl förberedd och vara i god tid aktuell dag
  • du ska ha giltlig försäkring
  • det skall finnas 2 personer per båt
  • se till så att båten är borta innan nästa båt ska i sjön
  • båtställningar ska forslas bort med det snaraste
  • det serveras ärtsoppa!!?? med tillbehör till självkostnadspris


Turordningslistor 2019:

Anmälan sjösättning