Sjösättning

Sjösättning sker i hamnföreningens regi.

Anmälan sjösättning, se nedan!

Notera följande datum för år 2020

när det gäller sjösättning och mastskjulet.

18 april: Anmälan gällande sjösättning 1 skall vara hamnföreningen tillhanda senast detta datum.
Använd gärna formuläret nedan!
22 april: Turordningslistan för sjösättning 1 skall vara klar och distribuerad.
26 april: Sjösättning 1. Start kl.08:00.
2 Maj: Anmälan gällande sjösättning 2 skall vara hamnföreningen tillhanda senast detta datum.
Använd gärna formuläret nedan!
6 maj: Turordningslistan för sjösättning 2 ska vara klar och distribuerad.
10 maj; andra sjösättningen äger rum från kl. 8.
17 maj; mastcontainern skall vara helt tömd och de master och annat som ligger på utsidan av containern skall vara borta.
18 maj
; arbetet startar med ett nytt mastskjul!  Arbetet inleds med rivning och bortforsling av den befintliga mastcontainern.

Kom ihåg att:

  • vara väl förberedd och vara i god tid aktuell dag
  • du ska ha giltlig försäkring
  • det skall finnas 2 personer per båt
  • se till så att båten är borta innan nästa båt ska i sjön
  • båtställningar ska forslas bort med det snaraste
  • det serveras ärtsoppa!!?? med tillbehör till självkostnadspris


Turordningslistor 2019:

Anmälan sjösättning