Välkomna till Vikens hamn

2024 års fakturering av båtplatser, kölistor, arrenden och medlemskap kommer att ske under april månad.
Vårens två datum för sjösättning infaller den 28/4 och den 12/5 (anmäl önskad datum)

Varvsgatan är delvis avstäng pga grävningsarbeten för dagvatten mm.

Årsmötet genomfördes 17/3 i Kajutan med engagerat deltagande och  strålande vårsol utanför, protokoll kommer.
Elektrisk inkoppling är det arbete som återstår av den utökade belysningen i hamnen, 2 lyktstolpar vid mastförrådet, 6 lyktstolpar på västra kajen,
runda armaturer på utsidan av grillplatsen och både runda armaturer och stolparmaturer på södra kajen.
Pålning och konstruktionsarbete av den nya inre vågbrytaren är nästan klart och snart ska den stenfyllas.
Tak över miljöstationen vid servicehuset är i stort sett klart (kommer att bli hamnens samlade miljöstation)
Rensmuddring av inseglingsrännan är upphandlad tillsammans med Domstens hamn och genomförs före sjösättning.

Nya vindskyddet vid grillplats Eriksborg är nu klar och alla som vill  är välkomna att hygga sig här.
Övervakningskameran är uppe och kör sedan den 17 november.
Vikens hamn vecka 12

Säkerhet i hamnen

I ett steg att öka säkerheten i hamnen, bjöd Hamnföreningen in till en genomgång av ett av flera larmalternativ. Systemet bygger på en larmcentral dit man kan koppla upp till 10 båtar. I bifogat produktblad har vi fått en offert på en larmcentral specifikt utrustad för våra behov som kostar 7956 kronor och som alltså kan delas på 10 båtar. Sedan köper man till sensorer för varje ansluten båt. För tekniska frågor kontaktar ni info@spsecure.se. Vi rekommenderar att ni pratar med era båtgrannar för att dela på en larmcentral. Hamnföreningen kan också stötta i detta.

Styrelsen