Vikens Hamn
Välkommen till Vikens Hamnförening!
2020 i juli!

Hamnen, onsdagen den 1 juli.


OBS! Telefonnumret till hamnkontoret är numera +46 704 488591.


NYTT MASTSKJUL PÅ GÅNG

Det gamla mastskjulet är nu bortforslat och arbetet med det nya har påbörjats (bild från 1 juli).