Vikens Hamn
Välkommen till Vikens Hamnförening!
2021 i oktober.
Från söndagen den 17 oktober.

Båtupptagningsdagar

Första upptagningsdag är nu på söndag

24 oktober

och den andra

7 november

Anmälan mm se här


Årsmötet 2021

hölls den 26 september i Kajutan.

Information om årsmötet

se här