Vikens Hamn
Välkommen till Vikens Hamnförening!
2021 i maj!

Från andra sjösättningsdagen den 9 maj!


Mer info om sjösättning

se här


Årsmötet

På grund av Coronapandemin kommer årsmötet för 2021 att flyttas fram ytterligare, nu beräknat till slutet av augusti.


Bilder från första sjösättningen, den 25 april:Kö- och förturslistor för 2021

se under fliken här


Riktig vinter; bilder från februari 2021

Det är numera förbjudet att framföra motordrivna farkoster vid Vikens havsbad.