Vikens Hamn
Välkommen till Vikens Hamnförening!
2020 i januari!
Hamnen, söndagen den 19 januari.

Uppdaterade listor från 2020-01-01

för båtplatser, köplatser, förtursplatser, bytesplatser och intresse för bodar finns nu tillgängliga

se här


Om nytt mastskjul och sjösättningsdagar i år:

På gång i hamnen

Restaurang Barbord finns inte kvar längre vid hamnen. Nu jobbas det för fullt med att bygga upp en ny restaurang på samma plats, norr om servicehuset!
Bild från 11 januari!