Vikens Hamn
Välkommen till Vikens Hamnförening!
2023 i mars

Sjösättning.

OBS! Andra sjösättningsdagen är ändrad från den 14:e till den 13:e maj!!

Således är årets sjösättningsdagar söndagen den 30:e april och lördagen 13:e maj!

Läs mer här och gör anmälan


Årsmöte VHF.

Årsmötet hölls i år söndagen den 19 mars!

Mer info från och inför mötet

se här

Elmätare.
Under perioden 1ste november till 15 mars (OBS ändrat datum!!) är det
obligatoriskt att använda elmätare vid all
anslutning/användning av el i hamnen.
Rapportering av elförbrukning skall ske per den 31/12 samt
per den 15/3 (OBS ändrat datum) till VHF under "kontakta kassören" här på hemsidan

se här

Vänligen StyrelsenRestauranger och café vid hamnen: ILFARO, MAVI, HAMNPLAN9 och GALLERI VIKEN: