Vikens Hamn
Välkommen till Vikens Hamnförening!
2020 i augusti!

Hamnen söndagen den 9 augusti.


OBS! Telefonnumret till hamnkontoret är numera +46 704 488591.


Från den 9 augusti.

Nytt mastskjul på gång