Vikens Hamn
Välkommen till Vikens Hamnförening!
2023 i november

Säkerhet i hamnen

I ett steg att öka säkerheten i hamnen, bjöd Hamnföreningen in till en genomgång av ett av flera larmalternativ. Systemet bygger på en larmcentral dit man kan koppla upp till 10 båtar. I bifogat produktblad har vi fått en offert på en larmcentral specifikt utrustad för våra behov som kostar 7956 kronor och som alltså kan delas på 10 båtar. Sedan köper man till sensorer för varje ansluten båt. För tekniska frågor kontaktar ni info@spsecure.se. Vi rekommenderar att ni pratar med era båtgrannar för att dela på en larmcentral. Hamnföreningen kan också stötta i detta.

Styrelsen