Vikens Hamn
Välkommen till Vikens Hamnförening!
2022 i juni
GLAD MIDSOMMAR!

Bilder ovan från Motorhistoriska klubben i Skånes bilträff i Viken den 22 juni, då också Höganäs musikkår höll konsert.Motorhistoriska klubben i Skåne anordnar bilträffar i Viken under 2022


Bilder från andra sjösättningsdagen, söndagen den 8 maj.


Från lördagen den 7 maj då det var fixardag och invigning av den nya grillplatsen.


Från första sjösättningsdagen den 24 april.