Vikens Hamn
Välkommen till Vikens Hamnförening!
2019 i december!
Bildspel ovan med bilder från hamnen den 10 december 2019!

På gång i hamnen


Restaurang Barbord finns inte kvar längre vid hamnen. Nu jobbas det för fullt med att bygga upp en ny restaurang på samma plats, norr om servicehuset!
Bild från 10 december!