Vikens Hamn
Välkommen till Vikens Hamnförening!
2021 i juni!
Hamnen den 15 juni.

Nya avgifter gäller för gästbåtar från sommaren 2021:

upp till 3 meter: 200 kr

mellan 3 och 3,5 meter: 275 kr

mellan 3,5 och 4 meter: 350 kr

över 4 meter: 400 kr


Ingen biltrafik!

Under sommaren kommer ingen biltrafik att vara tillåten mellan mastkranen och restaurang Knuts Fru Ann. Se bild!


Hamnträffar

Motorhistoriska klubben i Skåne bjuder in till första hamnträff i Vikens hamn onsdagen den 23 juni från kl. 18 och följer FHMs rekommendationer.


Hamnen från den 9 juni:


Tänk på att det numera är förbjudet att framföra motordrivna farkoster vid Vikens havsbad.


Handikappramp vid Grähsa brygga.

Grähsa brygga söder om Vikens hamn blir Vikens badplats för funktionshindrade. Tidigare har Lisas brygga fungerat som badplats för funktionshindrade i Viken. Den nya rampen håller på att färdigställas.

Bild från Grähsa brygga, söndagen den 16 maj

Årsmötet

På grund av Coronapandemin kommer årsmötet för 2021 att flyttas fram ytterligare, nu beräknat till slutet av augusti.