Vikens Hamn
Välkommen till Vikens Hamnförening!
2020 i december!

Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter om förbud att framföra motordrivna farkoster vid Vikens havsbad, Höganäs kommun beslutade den 18 november 2020.


Mastskjulet

Info och  fler bilder
se här


Staketet