Välkomna till Vikens hamn
-----------------------------------------------------------------------------------------
2024 års fakturering av båtplatser, kölistor, arrenden och medlemskap kommer att ske under april månad.
Vårens två datum för sjösättning infaller den 28/4 och den 12/5.

Arbete med utökad belysningen i hamnen, 2 lyktstolpar vid mastförrådet, 6 lyktstolpar på västra kajen,
runda armaturer på utsidan av grillplatsen och både runda armaturer och stolparmaturer på södra kajen pågår.
Pålning och konstruktionsarbete av den nya inre vågbrytaren (staketet) är nu upphandlat och genomförs prel i mars, se ritning nedan.
Rensmuddring av inseglingsrännan är upphandlad tillsammans med Domstens hamn och genomförs före sjösättning.

Nya vindskyddet vid grillplats Eriksborg är nu så klar att alla som vill  är välkomna att grilla här (bänkskiva och ett par bänkbord återstår)
Övervakningskameran är uppe och kör sedan den 17 november.
Vikens hamn 2024-02-17

Säkerhet i hamnen

I ett steg att öka säkerheten i hamnen, bjöd Hamnföreningen in till en genomgång av ett av flera larmalternativ. Systemet bygger på en larmcentral dit man kan koppla upp till 10 båtar. I bifogat produktblad har vi fått en offert på en larmcentral specifikt utrustad för våra behov som kostar 7956 kronor och som alltså kan delas på 10 båtar. Sedan köper man till sensorer för varje ansluten båt. För tekniska frågor kontaktar ni info@spsecure.se. Vi rekommenderar att ni pratar med era båtgrannar för att dela på en larmcentral. Hamnföreningen kan också stötta i detta.

Styrelsen