Vikens Hamn
Välkommen till Vikens Hamnförening!
2020 och 22 maj!

Hamnen den 22 maj.


NYTT MASTSKJUL PÅ GÅNG
Det gamla mastskjulet är nu tömt och arbetet med det nya inleds med rivning och bortforsling av det gamla.