Välkomna till Vikens hamn

 Uppdaterade båtplatslistor och kölistor kan ses här.

Arbetet med vågbrytaren i hamninloppet pausas nu till efter semestrarna, dels pga att SSE inte kom med överenskommen utrustning samt att uppriktning och förstärkningar av konstruktionen måste göras.
Muddring av inseglingsrännan är genomförd.
Hamnen är kameraövervakad.
Uppdaterad 2024-07-12

Säkerhet i hamnen

I ett steg att öka säkerheten i hamnen, bjöd Hamnföreningen in till en genomgång av ett av flera larmalternativ. Systemet bygger på en larmcentral dit man kan koppla upp till 10 båtar. I bifogat produktblad har vi fått en offert på en larmcentral specifikt utrustad för våra behov som kostar 7956 kronor och som alltså kan delas på 10 båtar. Sedan köper man till sensorer för varje ansluten båt. För tekniska frågor kontaktar ni info@spsecure.se. Vi rekommenderar att ni pratar med era båtgrannar för att dela på en larmcentral. Hamnföreningen kan också stötta i detta.

Styrelsen