Kontakt

Adress

Vikens Hamnförening
Box 14
263 03 Viken

E-post:
mail@vikenshamn.se
Bankgiro: 5323-4704
Org.nr: 843001-9946

Telefon till hamnmästaren: +46 704 488591.

E-post till hamnmästaren: harbormaster@vikenshamn.se

Använd gärna formulären härefter om du vill komma i kontakt med ordförande, kassör eller hamnkapten:

Kontakta ordföranden
Kontakta kassören
Kontakta hamnmästaren
Hitta hit