Årsmöte

Allmänt

Årsmötet 2023 hölls söndagen den 19 mars kl 14
i WBS klubbhus Kajutan.


Härefter följer underlag inför, vid och efter mötet 2023:

Dokument och bilagor till årsmötesprotokollet: