Årsmöte 2022

Allmänt

Årsmötet hölls söndagen den 13 mars.
Härefter följer kallelse och verksamhetsberättelse för 2021 och dessutom föreslagna ändringar och tillägg till hamnordningen.
Gällande hamnordning finns också därefter.
Nu finns här också protokollet från årsmötet.

Kallelse

Verksamhetsberättelse

Hamnordning med förslagna avgiftsändringar 2022

Gällande hamnordning

Protokoll årsmöte 2022


Från årsmötet 2021, söndagen den 26 september: