Ansökan båtplats
För att stå i båtkö, så krävs medlemsskap i Vikens hamnförening. Medlemsavgiften är 500 kr/år.

Fyll i formuläret här under, när du ansöker!