Mastskjulet

Nytt mastskjul 2020.
Det gamla mastskjulet är nu ersatt med ett nytt.

INFORMATION OM MASTSKJULET.
Vårt nya mastskjul är nu klart att tas i bruk.
Inför vintersäsongen kommer en del rutiner gällande förvaringen att ändras.
Platserna i förrådet tilldelas av VHF genom HK på tel. 0704-488591 eller mail: marina-nautic@telia.com
Vi försöker även se till att de platser som tilldelas nu, i största möjliga mån blir er plats även nästa säsong.
Meddela HK i god tid när ni planerar att lägga in er mast.
Försök att samordna så att ni är flera som samtidigt lägger in era master.
Se till att vara tillräckligt många för att på ett säkert vis placera masten på anvisad plats.
Samtliga stag, spridare, instrument och antenner skall avmonteras innan förvaringen.
Företagsprofiler förvaras på särskilt avsedd plats i mastskjulet.
Mast och företagsprofil skall förses med väl synlig skylt med namn, telefonnummer och båtplatsnummer.
Förvaringskostnaden är 500 kr per säsong.
För frågor och anvisning av plats, kontakta HK på telefon 0704-488591 eller på mail: marina-nautic@telia.com

Tack på förhand för gott samarbete!
Vikens Hamnförening
MIchael Hammerö

Bilder härunder från hur det ser ut nu till hur det såg ut då!
Från den 9 augusti
Från den 1 augusti.
Från den 30 juli.
Från den 13 juli