Mastförråd

Från 15 augusti
Från den 9 augusti

NYTT MASTSKJUL.
Notera följande datum:
17 maj; mastcontainern skall vara helt tömd och de master och annat som ligger på utsidan av containern skall vara borta.
18 maj
; arbetet startar med ett nytt mastskjul!  Arbetet inleds med rivning och bortforsling av den befintliga mastcontainern.

FRån den 1 augusti.
FRån den 1 augusti.
Från den 30 juli.
24 juli 2020
Från den 13 juli
Nytt mastskjul.
Under innevarande sommar skulle det gamla mastskjulet tagits bort och blivit ersatt av ett nytt!
Nu blir det inte så, utan det hela kommer att flyttas fram ett år!
Anledningen till förseningen är att den mobiltelestation som är installerad i det befintliga skjulet måste ersättas med en ny station och att leveranstiden av denna krockar med tillgänglig byggtid av nytt skjul (juni-augusti).