Vikens Hamn
Välkommen till Vikens Hamnförening!
2021 i maj!
Från den 2 maj!

Andra sjösättningsdagen

Söndagen den 9 maj.
Mer info
se här

Årsmötet

På grund av Coronapandemin kommer årsmötet för 2021 att flyttas fram ytterligare, nu beräknat till slutet av augusti.


Bilder från första sjösättningen, den 25 april:April 2021

Kö- och förturslistor för 2021

se under fliken här


Februari 2021

Höst/vinter 2020/2021

Info om och bilder på mastskjulet
se här

Det är numera förbjudet att framföra motordrivna farkoster vid Vikens havsbad.