Testsida
För att stå i båtkö, så krävs medlemsskap i Vikens hamnförening. Medlemsavgiften är 300 kr/år.