En riktigt God Jul och Gott Nytt År önskar vi er alla!
Hamnen och båtarna klarade stormen Pia och medföljande högvatten bra, inga större incidenter inträffade.
Efter julhelgen fortsätter vi att sätta upp fler belysningsarmaturer runt om i hamnen, även vid uppställningsplatsen förstärker vi belysningen.
Övervakningskameran är uppe och kör sedan den 17 november.
I slutet av januari påbörjas arbetet med den nya inre vågbrytaren (staketet). Detta arbete beräknas vara klart i slutet av mars.
Ny grillplats vid Eriksborg kommer också att uppföras under vintern.
Alla som är ivriga att få båten i sjön kan planera in vårens två datum för sjösättning, vilka infaller den 28/4 och den 12/5.
Mer information kommer löpande att läggas ut här på hemsidan.

För att stå i båtkö, så krävs medlemsskap i Vikens hamnförening. Medlemsavgiften är 300 kr/år.